Oğuzhan Yürekli

Belediye Evleri Mahallesi

Şununla doğrulandı:

Sibanet Modem (3 Aylık) Fakıuşağı, 80010