Istanbul içinde eski ve yeni köpek figürü

Motoron alegro Alemdar, 34110
 Istanbul
Deneme  28 li İstanbul